Algemene voorwaarden

''Laatst aangepast op 03-07-2021''

Het is belangrijk deze algemene voorwaarden te lezen alvorens u gebruikt wenst te maken van onze website en de daarbij horende diensten. Elke keer als u gebruikt wenst te maken van deze website (Vurl) gaat u akkoord met de door ons opgestelde voorwaarden. Bent u dit niet van plan dan vragen wij u vriendelijk de website van VURL.NL te verlaten. VURL.NL behoud zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment bij te werken en of te wijzigen. Als dit het geval is dan zullen we de datum hier boven aanpassen.

1. Gebruikers van VURL.NL

1.1 - U bent minstens 18 jaar of ouder, dan kunt u zonder toestemming van een ouder of voogd gebruik maken van de diensten van VURL.NL

1.2 - U bent minderjarig maar wilt toch gebruik maken van deze website dan is er toestemming nodig van een ouder of voogd. Dit omdat VURL.NL niet aansprakelijk is voor het geen wat de gebruiker op onze website doet.

2. U gaat akkoord met de onderstaande regels:

2.1 VURL.NL gaat NIET akkoord met het volgende:

2.1.1 - Onwettig, schadelijke, bedreigende, lasterlijk, obsceen, inbreukbakend, intimiterende of racistische of etnische beledigingen.
2.1.2 - Alle volgens de wet illegale activiteiten.
2.1.3 - Alles wat met kinderporno te maken heeft.
2.1.4 - Discriminatie in welke zin van het woord dan ook is bij VURL.NL niet toegestaan.
2.1.5 - Spam of spamgerelateerde onderwerpen zijn ook niet toegestaan.

2.2 VURL.NL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het geen wat een gebruiker via onze website doet. VURL.NL verkort enkel de gewenste URL'S en heeft verder geen enkele toezicht op het gebruik hier van.

2.3 Gebruikers van VURL.NL gebruiken de verkorte url's op een normale manier en hebben zelf de verantwoordelijkheid voor het geen waar ze mee bezig zijn. VURL.NL is niet aansprakelijk voor de website waar deze verkorte url naar toe verwijst.

2.4 VURL.NL geeft geen controle over de websites en bronnen waar voor de verkorte url's gebruikt gaan worden. Gebruikers gaan dan ook akkoord dat VURL.NL niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites en bronnen. Dus ook niet voor de inhoud daar van.

2.5 VURL.NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade, of verlies die veroorzaakt word door de website waarvoor een van de verkorte URL's voor gebruikt word.

2.6 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag terwijl u op de website bezig bent. Gebruikers stemmen er dan ook mee in dat VURL.NL is vrijgewaard van alle verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of onkosten van welke aard dan ook. Inclusief alle gerechtelijke kosten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van een verkorte url via de website van VURL.NL. De gebruiker is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de zaken die hij of zij online doet.

2.7 VURL.NL is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheid ligt bij de gebruiker van de verkorte url. Mochten er problemen zijn dan zal de gedupeerde ten alle tijden bij de gebruiker van de verkorte url, moeten zijn om hem of haar aansprakelijk te stellen. VURL.NL is er alleen voor het gemak om een url te verkorten en heeft verder geen inzicht in wat de gebruiker met deze verkorte url zal gaan doen.

3. Eigendomsrechten

3.1 De website en al het materiaal dat op deze site mogelijk gepubliceerd is, mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.